onsdag 7. oktober 2009

D&B09 - Wim Veen

"New concepts and strategies for ICT enhanced learning”

Viser eks fra onlinespill, samarbeidsarenaer, sosial omgang.
Viser fram Livemocha
Hva gjør spill så attraktive?
- du bestemmer
- krever at du har en startegi
- du skaper
- det er gøy
- motiverenge
- målrettet
- oppslukende
- personalisert læring

Læring handler ikke om å lære isolerte fakta, men å combinere og maipulere dem.

Industriens krav: profesjonell ekspertise, funkjsjonell fleksibilitet, innovasjon og kunnskapshåndtering, mobilisering av HR, internasjonal orientering.

Kvaliteten på båndene mellom folk avgjør en organisasjons styrke.

-> Facebook er ikke bare tidsfordriv.

MAsseforbruk av tjenester, individuell tilpasning > gamle medier sliter.

Etikken til utviklere: lidenskap, frihet, aktivitet og omsorg, kreativitet, utfordring, sosial verdighet.

Relasjoner blir stadig viktigere. (Eks fra nederlandsk forsikringsselskap som ga kundene tillit)
Teknologoi reduserer knapphet på informasjon og kommunikasjon, jobber med knapphet på tilstedeværelse.
Virtuelle miljøer blir en vare.

Hva er konsekvensene for læring?
Før: enveis, forelesning.
Hvem er det da som lærer rangering, integrering, kategorisering, anvendelse, abstrahering og strukturering. Elevene eller læreren?
Viser video av ny teknologi som vil bli kommersielt tilgjengelig. Nye metoder for imformasjonshåndtering. Finnes allerede.

Hva er digital læring?
. deling
. prosumption
. nettverk
. samle og distribuere informasjon

Nye lærerroller:
koreografere
samle informasjon
(gjen)skape informasjon
inspirere
veilede
motivere
(flere)

Går fort nå.

Kort oppsummering
(applaus)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar