mandag 30. august 2010

Veiledning

Som første del av tettere på-veiledningen min på vg3 norsk, har jeg nå gjennomført samtaler med samtilge mens resten av klassen har lest Gjengangere. Elevene tok utgangspunkt i et oversikt over samtlige kompetansemål for vg2 og 3 der de skulle rangere seg selv i et av tre kompetansenivåer. I tillegg skulle de si noe om målsetting og hva de vil gjøre for å nå den.
Fire ting slår meg etter å ha snakket med (nesten) alle:
- elevene har eget god selvinnsikt og virker absolutt kapable til å vurdere seg selv
- det tar laang tid å snakke med en gruppe på 30 elever. Selv med kort tid pr samtale, tok det 3 x 80 minutter. Da er det avgjørende at arbeidsdisiplinen i gruppa er god.
- elevene setter pris på slike samtaler
- det meste av det elevene ønsker å bli bedre til, kan trolig oppnås gjennom a) samtale/diskusjon/presentasjon i mindre grupper istedenfor i plenum og b) veiledet prosess-skriving der jeg kan være tettere på i skriveprosessen.

Jeg synes det er godt å snakke med elevene og slik kunne skape en bedre faglig dialog med dem - jeg tror det er langt mer verdifullt enn at jeg bruker mye tid på nitid retting av tekster.

lørdag 28. august 2010

On the road again.

Skoleåret er i gang, og i år har jeg følgende mål/prosjekter:
- Vg1 norsk skal få sette sine egne karakterer basert på veiledning og måloppnåelsesskjema.
- Vg1 norsk skal jobbe konkret og prosessorientert med enkeltsjangre. Fokus på digital kompetanse, muntlige presentasjoner og samtaler i mindre grupper.
- Vg1 samfunnsfag skal få sette sine egne karakterer til første termin.
- Vg2 samfunnsfag skal jobbe med konkrete, relevante prosjekter innen de ulike temaene. Refleksjon i blogg.
- Vg3 nosk skal følges opp tettere med flere samtaler og heller kortere skriftlige tilbakemeldinger
- Vg3 norsk fordypningsoppgaven skal skrives i Google-docs med 1-1 veiledning i skriveprosessen

Gjennomgangstemaet er mindre tid til retting, mer til 1 til 1-samtaler med elevene. Mindre 1 til mange- kommuniksjon, mer mange til mange-kommunikasjon.
Jeg håper og tror dette er mer inspirerende for elevene og meg, samt gjør at elevene får bedre utbytte av veiledning.