lørdag 15. januar 2011

Lærerhverdag #13 - Prosjektarbeid i Google nettsteder


Når elevene skal jobbe med prosjekter, pleier jeg å tipse dem om Google Nettsteder, som man automatisk får tilgang til med en brukerkonto hos Google. Grunnen er at det egner seg veldig godt for å samle ulike innholdsenhenter i et samlet nettsted (man kan oppnå lignende ting med blogg, vanlig nettsted, ning osv også). G N byr på en rekke nyttige kvaliteter:

- Store muligheter for enkel embedding: video (egen/fra nett), lyd, google dokumenter, tidlinjer, stoff fra ndla, bilder (egne/fra nett), google kalender, presentasjoner, kart (nå også fra Statens Kartverk), lister, skjema, spørreundersøkelser og filsamlinger ++.

- Mange maler for struktur og utseende. Jeg kan også lage og dele maler for å sikre et bestemt utessende eller innhold, for å spare tid.

- Enkel deling av hele nettstedet med samarbeidspartnere eller folk som skal se/lese. Det er også mulig å dele bare noen komponenter, f.eks. dokumenter eller regneark som er embeddet.

- Revisjonslogg for å følge med på progresjon og bidragsytere.

- Enkelt grensesnitt

- Mulig å bruke som utgangspunkt for en enkel wiki.


Andre med erfaringer?

torsdag 13. januar 2011

Lærerhverdag #12 - Faste plasser

Plasseringen av elevene i klasserommet dukker alltid opp som et tema når en jobber med organisering av undervisningen og forebygging av/arbeid med uro og annen "problemadferd". Løsningen var alltid i min tid på skolen (og, tror jeg, som regel fortsatt) å lage klassekart og gi elevene faste plasser. Fordelene skal være å skille elever som ikke fungerer godt sammen og (forhåpentligvis) skape konstellasjoner av elever som jobber godt sammen. I tillegg fjerner man kanskje den sosiale posisjoneringen som fri plassering medfører. Dette systemet har av og til blitt kritisert for å "bruke" snille, pliktoppfyllende elever som "dempere" på dem som er mer urolige.

Jeg har i år prøvd ut en annen strategi, som jeg synes har fungert godt. I tillegg til at jeg har prøvd å unngå å sitte i "buss" mer enn helt nødvendig, og heller legge til rette for arbeidsmetoder som krever ulike sitteløsninger, har jeg prøvd å få elevene til å sitte med ulike medelever hver gang. Det gjør jeg ved
a) plassere elevene på grupper/i par etc
b) gi ulike plasser et nummer og så be dem sette seg alfabetisk, etter fødselsdato, etter høyde osv)
c) gi elevene lapper med (faglige) spørsmål (halvparten) og svar (den andre halvparten) og be dem finne sammen slik at de danner rett spm og svar
d) andre varisjoner

Dette gir elevene trening i organisering, gjør at de må snakke sammen og løse problemer, snakke med flere medelever enn de ellers ville, samarbeide med mange ulike i klassen, og forhåpentligvis blir tryggere på flere av medelevene.

Verd å prøve ut? Andre som har erfaringer med dette?

fredag 7. januar 2011

Lærerhverdag #11 - kortfilm revisited

I en tidligere post skrev jeg om elevenes kortfilmprosjekt. Vi var godt fornøyd med sluttproduktet, og elevene vurderte egen prosess og sluttprodukt. Vurderingene var stort sett omtrent som mine ville ha vært, men ettersom dette er en førsteklasse og vi ennå ikke har snakket om og jobbet med alle aspekter ved et slikt prosjekt, vurderte de ofte den tekniske kvaliteten på filmen noe høyere enn jeg ville ha gjort.

Under kan interesserte se et eksempel på en elevfilm, dette er en adaptasjon av Johan Harstads korttekst "En nesten pinlig affære". Jeg håper eventuelle rettighetsbrudd kan tilgis - formålet er å vise fra et eksempel på hva elever kan få til med ganske enkle hjelpemidler.

Passord er skolevideo

Untitled from Bjørn Helge Græsli on Vimeo.