onsdag 7. oktober 2009

D&B09 - ItsL

Om Itslearing - Nils Hjelmervik (@nilshj)

Våren 2009
Ny mentorrolle
IUP (Individuelle utviklingsplaner)
Overføringer til SkoleArena

Ny plattform:
Ny kode i bunnen gjør det mulig å være mer fleksibel.
Konsekvenser:
ItsL: planlegging, vurdering, engasjere, læring
-> åpne for implementering av andre ressurser, større åpenhet
Eks: integrasjon med Google, SDK (Software development kit) - API, deling av bibliotek med enkeltp, organisasjonen
Utvidet mentor-ordning, o.a.

Hva er fordelen?
Nytt system for fagsideorganisering. Flyttbare blokker med innhold. Separate panel for ulike funksjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar