onsdag 7. oktober 2009

D&B09 - Arne Krokan

Deling og sosial web

Dette handler om å endre arbeidsprosesser.
Hvordan endrer teknologien samfunnet?
"Most eGovernment projects fails (sic!)" R. Heeks

Hvordan skape effektive organisasjoner?
- hva er begrensningene?
effektive kommunikasjon var DYRT --> hierarkiet (morsom tegning)
lite og kontrollert info -> tjenestevei (Max Weber)
IKT har konsekvenser på mange måter og mange nivåer. Men -> endring? I liten grad.

1. nye medier.
e-boka (kindle): forlagene frykter utviklingen -> hindrer endring.
Produsentene unngår innholdsleverandører (Gilde gir ut kokebøker for nedlasting)
Hvordan blir forlagenes nye forretningsmodeller? Forlagene trår vannet.

2. overflod av muligheter

3. ny kommunikativ kompetanse
skolen har ikke et kompetanseproblem, men et org.problem. Elevene kan [dette kan diskuteres!]

4. nye organisasjonsformer: enterprise 2.0 (bok)

Hva betyr dette for skolen?
Hvor raskt skal endringene skje?
Teknologi = pedagogikk
Skolens mål er å utvikle kompetanse (=kunnskap, ferdigheter, holdninger - alle tre trengs)
Skolen/lærerne må kunne noe om/forholde seg til de nye teknologiene for å være relevant.
Må stille spørsmålet: hvorfor?
Kunnskapen er ikke lenger bare i klasserommet - den er over alt.

Læringsteorier.
- Adferd (Skinner, Pavlov)
- Kognitiv (mindmapping, concept mapping)
- sosialkonstruktivistisk (Piaget, vygotsky) nye ressurser, nye oppgavetyper, ny vurdering

- Konnektivisme: nettverk er nå (kostnads)effektivt - den beste modellen.

Netterk: noder og relasjoner(lenker)
Nettverksteori: varme og kalde forbindelser, svake og sterke bånd, tetthet, clustre/kanter/isolerte enheter, hvordan visualiser nettverket

Hvordan kan nettverk brukes i skolen? HVa er konsekvensene?

IKT -> tre typer endringer.
- endrede læremidler - nettverk
- endrede læreprosesser - nettverk
- endrede kommunikasjonsprosesser - nettverk

Lærer -> veileder, coach

3 typer samarbeid:
- deling
- gjensidig koordinering (jobbe paralellt)
- kollektive handlinger (gjøre jobben sammen)

Læremidler i nettverk
- noder og lenker
- remix og kontinuerlig forandring
- virtuelle læringsarenaer

Hvordan skal vi organisere dette?

Alle har de samme mulighetene.

Skolen som nettverk
- nye noder
- nye arenaer

Hva er det viktigste som har skjedd i skole det siste halve året? Del og bruk
Vi må strekke oss.
(applaus)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar