Lesetips

Her har jeg samlet interessante og nyttige lenker i ulike kategorier.

Skoleledelse
http://www.ledernytt.no/sunn-tilbakemeldingskultur-skaper-utvikling.5657592-112372.html - god sak om verdien av en ærlig og konstruktiv tilbakemeldingskultur på jobb

http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/09/lessons-from-finland-what-educators-can-learn-about-leadership/ - Lessons From Finland: What Educators Can Learn About Leadership

Tidlig innsats
http://wapo.st/1uSUcWd - Ny studie som bekrefter at tidlig innsats er svært kostnadseffektivt: High-quality early education could reduce costs

Skoleutvikling
http://forskning.no/skole-og-utdanning/2014/12/laering-i-profesjonsfellesskap - interessant om betydningen av å utvikle kompetanse og praksisfellesskap lokalt.


http://vitenogpraksis.no/tema/Skole%20og%20utdanning - nettsted med mange interessante artikler om skole og utdanning basert på teori og praksis. Et eksempel er 
http://vitenogpraksis.no/Skole-og-utdanning/Skolegaardens-hatprat som tar for seg mobbing/hatprat i skolegården og hvordan det kan motvikes.

http://mobil.svd.se/kultur/hard-dom-over-svensk-skola_svd-4227729 - Tekst om problemer med svensk skole som tar opp problemene med ukritisk ros fra foreldre, dårlig frokost, lekser uten effekt og en del annet. Løsning for leseopplæring ifølge forfatterne: Hver elev på 20 minutter alene med en leselærer 2 ganger pr uke.

http://www.vol.no/nyheter/sortland/article10396503.ece - sak om skole som her lyktes med å snu negativ trend mtp mobbing

http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/Faktaark%20TALIS.pdf?epslanguage=no - faktaark som oppsummerer funnene fra TALIS 2014

http://www.nrk.no/sognogfjordane/sogn-og-fjordane-heilt-i-topp-1.12022775- sak om skolene i Sogn og Fjordane, som tydeligvis gjør noe rett :-)

http://www.tk.no/meninger/article7652447.ece - "Studier viser at skoler som prioriterer bygging av sosial og emosjonell kompetanse kan vise til bedre akademiske resultater"

http://www.dysleksinorge.no/no/dysleksivennlig_skole/Den+dysleksivennlige+skole.9UFRHGYY.ips (mye bra på Dysleksiforbundets sider, bla. dette. Dysleksivennlige skoler er gode for alle elver.Hjem-skole
http://thereselinner.wordpress.com/2014/09/17/flippat-foraldramote-100-positivt/ - bloggpost som beskriver hvordan foreldremøter kan gjøres mer involverende/få foreldre til å bidra mer. Tror dette kan være verdt å utforske!


http://www.vl.no/samfunn/foreldrekontakt-hindrer-mobbing-1.298919 - oppfordring om å trekke inn foreldrene aktivt i arbeidet mot ulike former for mobbing. Noe å trekke inn i arbeidet f.o.m. første klasse? Formalisere/intensivere?Læringsledelse
http://www.itromso.no/nyheter/article10353334.ece - artikkel om språkbruk i skolegården


http://www.dafolo.dk/media/Oldenburg_Dekalogen.pdf - fint sammendrag av gode prinsipper for læringsledelse

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Klasseledelse/ - Udirs sider for ungdomstrinnet om klasseledelseVurdering
http://webb2.svedala.se/1larare/kims-matteprov-feedback-pa-ett-annorlunda-satt/- svensk bloggpost som beskriver en måte å arbeide formativt med tilbakemeldinger på mattetester.


http://m.db.no/2014/11/08/kultur/meninger/skole/malingstyranniet/36113128/ - ferskt innlegg om Osloskolen og hvordan karakterlignende vurderinger og hyppige kartlegginger bidrar til utrygghet.


Læring
http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/08/classroom-redesign-challenge-think-like-a-designer/ - kort video som viser rimelige, enkle grep en kan gjøre med klasserom for å øke mulighetene for læring.


http://www.statped.no/Laringsressurs/ - mange og gode ressurser til bla generelle og spesifikke lærevansker

http://www.sa.no/psykolog/article7674548.ece - Innlegg av en psykolog som argumenterer for å jobbe med elevenes bevissthet om hvordan hjernen fungerer i barneskolen, som et ledd i å øke elevenes bevissthet om egen læring. Veldig intererssant og i tråd med Carol Dwecks Growth mindset-forskning.

http://www.tk.no/meninger/article7652447.ece - "Studier viser at skoler som prioriterer bygging av sosial og
emosjonell kompetanse kan vise til bedre akademiske resultater"

Lekser
http://youtu.be/ZONH4B-qCAs - video: «Healthy Homework Guidelines: A New Vision for Homework»

http://visible-learning.org/2014/09/john-hattie-interview-bbc-radio-4/ - radiointervju med J Hattie på BBC: “Homework in primary school has an effect of zero”

http://www.nfer.ac.uk/publications/HWK01/HWK01.pdf - akademisk review av litteraturen fra 2001 - oppsummering s. ii til vii

http://kilskrift.blogspot.com/2015/01/varfor-san-prestige-i-laxor.html - blogginnlegg: Varför sån prestige i läxor? ~ Kilskrift


http://www.edutopia.org/discussion/homework-helpful-5-questions-every-teacher-should-ask - Is Homework Helpful?: The 5 Questions Every Teacher Should Ask | Edutopia


http://blogs.kqed.org/mindshift/2013/09/how-can-we-make-homework-worthwhile/ - MindShift-artikkel : How Can We Make Homework Worthwhile?
http://headguruteacher.com/2012/10/21/homework-what-does-the-hattie-research-actually-say/ - bloggpost om hva Hatties forskning egenlig sier om lekser


http://www.teachit.so/homework.htm - en annen kort oppsummering


http://t.co/inuftBsX - svensk bloggpostog http://www.ssb.no/118772/ingen-sterk-sammenheng-mellom-bruk-av-lekser-og-skoleresultater - SSB: Ingen sterk sammenheng mellom bruk av lekser og skoleresultater
http://mattelaereren.blogspot.no/2014/11/den-falske-lekse-dikotomien.html - Godt blogginnlegg om lekser fra Simen Spurkland.

http://www.aftenposten.no/amagasinet/article7780578.ece - tekst om hvordan mange foreldre og barn opplever det å ha mye lekser.Fysisk aktitivitet
http://www.t-a.no/sport/article10391155.ece - mer om fysisk aktivitet i løpet av skoledagen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/har-laget-nytt-skolefag/a/10094922/ - oppskrift på fysisk aktivitet for alle elever hver dag fra Trudvang skole i Sogndal.

Leseopplæring
https://www.cappelendamm.no/_den-intensive-leseoppl%C3%A6ringen-j%C3%B8rgen-frost-9788202277161 - ny bok om leseopplæring for elever som sliter med å lære å lese

http://mobil.svd.se/kultur/hard-dom-over-svensk-skola_svd-4227729 - Tekst om problemer med svensk skole som tar opp problemene med ukritisk ros fra foreldre, dårlig frokost, lekser uten effekt og en del annet. Løsning for leseopplæring ifølge forfatterne: Hver elev på 20 minutter alene med en leselærer 2 ganger pr uke.

http://opendyslexic.org/ - ny, dysleksivennlig skrifttype. Kan lastes ned og brukes gratis. Noe å tenke på å bruke på ukeplaner og informasjon fra skolen?

http://edge.ascd.org/blogpost/6-ways-parents-stunt-child-literacy-growth - seks ting foreldre gjør som begrenser barnas leseutvikling

http://www.dysleksinorge.no/no/dysleksivennlig_skole/Den+dysleksivennlige+skole.9UFRHGYY.ips - mye bra på Dysleksiforbundets sider, bla. dette. Dysleksivennlige skoler er gode for alle elver.

Skriveopplæring
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/funksjonell-handskrift/ - side om utvikling av funksjonell håndskrift


Undervisingstips/ressurser
http://fredagskilden-kb.blogspot.no/p/norsk-undervisningsmateriell-1-12.html - diverse undervisningsmateriell og -opplegg fra erfarne lærere, bl.a. til leseopplæring.

https://sites.google.com/site/kittysoppgaver/ - STOR samling innføringer, undervisningsopplegg, oppgaver mm, primært for mellomtrinnet, matte og samf.fag. For norsk her: https://sites.google.com/site/norskoppgaver/, for engelsk her: https://sites.google.com/site/kittysengelskoppgaver/

http://www.steinkjer-avisa.no/2014/12/08/oppsiktsvekkende-at-alle-kan-lese/ - artikkel om en skole/klasse som ser ut til å ha funnet en meget god måte å drive leseopplæring på

IKT
http://www.enkel-ikt.net/ - nettside med oversikt over en del pedagogisk programvare og mulighet til å få prøvebruker til dem. en del instruksjonsvideoer også.

https://iktipraksis.iktsenteret.no/ - nettsted der det deles gode eksempler på bruk av IKT i undervisningen

http://flipquiz.me/ - nettsted der en kan lage faglige quizzer i Jeopardy-stil, ganske kult (og engasjerende)

https://iktipraksis.iktsenteret.no/tema/dataspill-i-skolen - side med undervisningnsopplegg knyttet til ulike dataspill og hvordan da kan brukes i skolefag.

http://tromso.iktplan.no/ - tromsøs plan for arbeidet med digitale ferdigheter

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Snu-klasserommet-3145686.html#.U6vf9o1_tRY - innlegg av Norges fremste forsker på læring med IKT der han peker på viktige funn fra den største kartleggingen som er gjort.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar