Foredrag/workshop

For skoler som er interessert holder jeg foredrag og arrangerer workshop knyttet til følgende tema:

- Vurdering for læring
- Egenvurdering og elevinvolvering
- IKT i klasserommet
- Nyttige IKT-verktøy i klasserommet

Foredragene fokuserer på praktiske aktiviteter og løsninger som lærere kan ta med seg i klasserommet og bruke neste time. Tilbakemeldingene er at dette er nyttige redskaper. Jeg har tidligere holdt foredrag for blant andre:

Hordaland fylkeskommune/Dei god døma
Nordahl Grieg vgs
Verdal vgs
Buskerud fylkeskommune
Fosen vgs
Utdanningsdirektoratet/vurdering for læring-satsingen

Hvis dette kan være noe for din skole, kontakt meg gjerne på bjorn krøllalfa kvt.vgs.no