fredag 11. mars 2011

Lærerhverdag #17 - fravær

"Empty chair", Melinda Taber: CC: BY-NC-CA
Vi nærmer oss vårens vakreste eventyr i videregående, nemlig elevtelling og fraværsoversikt. De siste årene har særlig fraværsdelen av forskriften vært utsatt for en rekke endringer, presiseringer og justeringer. Det har vært mye støy, og systemet for føring virker unødig komplisert - en tidstyv. Lærere og kontaktlærere skal skille mellom tellende og ikke-tellende, egenmeldt, ugyldig og gyldig fravær. Elever over og under 18 år har ulike regler. Legeerklæringer er i praksis uangripelige, selv om de ofte er dårlige. Dette oppleves som delvis urettferdig, som et tidstyv og som en unødvendig forstyrrende faktor i skolehverdagen. Det er mulig at det er ekstra mye styr på friskoler, ettersom det får økonomiske konsekvenser for oss hvis elever får for høyt fravær.

Jeg ønsker meg et langt enklere system:

Fravær er fravær, uansett årsak - om det er kjøreopplæring, omgangssyke, kronisk sykdom, utenlandsreise, politiske oppgaver eller noe annet, er i utgangspunktet lite interessant. Fraværsregistreringen handler om å synliggjøre tilstedeværelse ved timeplanfestet undervisning. Den måler ikke faglig måloppnåelse (det er fullt mulig å får gode karakterer ved å sitte hjemme og  jobbe). For arbeidsgivere er den et signal om hvilken grad av oppfølging av obligatorisk oppmøte en kan forvente.

Hva om vi i skolen kan få registrere fravær uten å måtte bruke mye energi på dokumentasjon og klassifisering. Vi skal selvsagt følge opp elever med begynnende/høyt fravær, men la alt stå på vitnemålet. Eleven kan selv legge ved dokumentasjon på fraværet når hun/han skal søke seg videre, og da kan den som skal vurdere søknaden selv vurdere om dokumentasjonen/årsaken til fraværet er tilfredsstillende.

Oppfølging av fravær i et komplisert regelverk er en tidstyv av dimensjoner uten at jeg klarer å se at utbyttet står i forhold til tiden brukt på det. Fravær på vitnemålet er en indikasjon på evne/mulighet til tilstedeværelse. Ordenskarakteren bør speile evnen til å gi beskjed om planlagt fravær og sykefravær på en rimelig måte (normalt senest samme dag, helst før undervisningsdagen starter - slik er det også i arbeidslivet). Fagkarakterene speiler faglig måloppnåelse.

Dagens regelverk er komplisert med mange unntak, grensetilfeller og mye lokal vurdering. Det virker lite hensiktsmessig. Ja, skoler må følge opp og sørge for å holde fraværet nede, men dagens fraværsforskrifter er ikke nødvendigvis den beste måten å gjøre det på.

tirsdag 1. mars 2011

Lærerhverdag #16 - norskfaget

Jeg skrev en tekst om hva jeg mener er feil med norskfaget og hva som kan gjøre det bedre i blaget Norsklæreren nr 1-2011. Teksten er lagt ut på LNUs blogg her.