mandag 24. november 2014

VfL #1 - Utgangsbillett

Kanskje den enkleste måten å kartlegget læringsutbyttet i en time på, er utgangsbilletten. Mot slutten av økta, still et spørsmål eller gi en oppgave som elevene kan besvare eller løse på et par minutter, og som avdekker hva eleven har forstått av viktige læringsmål den timen. Eleven leverer sin "billett", enten den er en fysisk lapp eller en digital en, på vei ut av klasserommet og lærerene sjekker raskt resultatet. Informasjonen det gir, brukes til å justere eller tilpasse det videre læringsarbeidet.

Noen eksempler på spørsmål:

 • Løs og vis utregnignen av stykket 4x+2=10
 • Sett følgende ord i alfabetisk rekkefølge: ... ... ... ...
 • Gi et eksempel på hvordan ...
 • Vis hvilke ordklasser ordene i denne setningen tilhører: ... ... ... ...
 • Oversett disse ordene til engelsk: ... ... ... ...
 • Gi tre eksempler på metaforer: ... ... ... ...
 • Les dette problemet og fortell meg hva du ville gjort først for å løse det.
 • Se på denne utregningen og forklar hvor feilen i den er.
 • Løs den kjemiske lingningen på tavla.
 • Plasser disse fem hendelsene i rett kronologisk rekkefølge.
 • Vis hvordan kommunikasjonsmodellen ser ut. 
 • Fyll inn de tomme punktene i dette tankekartet.


Her er en video som demonsterer bruken.


Mer å lese:
http://www.edutopia.org/blog/formative-assessment-exit-slip-rebecca-alber
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct12/vol70/num02/The-Many-Uses-of-Exit-Slips.aspx

3 kommentarer:

 1. Dette er en serie jeg gleder meg til å følge med på!

  SvarSlett
 2. Takk! Jeg håper den kan komme til nytte!

  SvarSlett
 3. Viktig poeng å få oversikt over hvor klassen står til enhver tid

  SvarSlett