torsdag 18. desember 2014

Vfl #9 - PåStÅr

Beskrivelse:

Denne strategien har tre formål:

  1. gi informasjon om elevenes forståelse
  2. gi elevene øvelse i å underbygge påstander og egne meninger
  3. la elevene omformulere det de har jobbet med å lære
Øvelsen kan gjøres på sparket eller som en forberedet del av en økt. Det enkleste er kanskje å lage ferdig et ark eller en digital arena som er forhåndsutfylt med stikkord eller spørsmål som skal fylles ut. Det er tre komponenter:
  1. stand: elevene noterer en påstand gitt av læreren, som kan knyttes til det de har lært om, om sin egen læring eller om noe konkret som blir forelagt dem (en tekst, en løsning, en gjenstand osv).
  2. Standpunkt: her sier elevene om de er enige eller uenige i påstanden.
  3. Årsak: til slutt skal eleven underbygge sitt syn med eksempler, argumenter, observasjoner osv.
Det er også mulig å gi elevene en eller flere påstander å velge mellom, hvis det viser seg vanskelig å komme på dem selv.

Eksempel:Skjemaene samles inn av læreren og gir grunnlag for å vurdere hvor langt elevene er kommet i sin forståelse av det de har prøvd å lære. Slik kan undervisningen tilpasses videre og/eller konkret innsats kan rettes mot elever som ikke enda har kommet i mål.

Tidsbruk:
Før timen: 5 minutter til å forberede påstander/lage skjema
I timen: 5-10 minutter til å fylle ut skjemaet
Etter timen: 10 minutter til å lese gjennom

1 kommentar:

  1. Påstår brukes i bokanmeldelse og er viktig for at eleven virkelig har forstått det han har lest , regnet, skrevet eller gjort. Hva har du lært, hvordan og hvorfor? + og -

    SvarSlett