onsdag 13. mai 2009

NKUL - Solhjell

Fra teknologiprofeti til digital dannelse.

Unnskulder at han ikke har vært på Gløshaugen før :-) Løser opp med en anekdote. Snakker om teknologioverganger: lydfilm, farge-tv (Førde). Statsråden viser videoklipp fra 1967, shopping from home - framtidsvisjon. Snakker om framtidsvisjoner. Fremtidsvisjon - transport: fra fire til 100 hester foran vogna - endring = mer av det samme?

Teknologi og IKT kommer til å handle om menneskelig kommunikasjon og relasjoner. Store mennekslige og sosiale konsekvenser. Internett: mange kommuniserer sammen, ikke enveis.

Det sentrale spørsmålet: fra teknologisk spørsmål/verktøy til digital dannelse.
Hvorfor viktig?
1 dig verktøy må være en grunnleggende ferdighet fordi det vil bli viktig del av arb.metoder
2 er med på å gjøre skolen mer virkelighetsnær - hvis ikke mister skolen relevans
3 sos medier har med en egen kultur for deltakelse og deling som elevene må ha med seg fra skolen - innholdsproduksjon, forbedring, deling av info.

Solhjell pusher #delogbruk

Ironiserer over #Sponheom (er ikke på facebook, er på Stortinget) [Stortinget det fortsatt viktigst, synes jeg. Hvorfor skal pol. på Facebook? - minner om teknologi for teknologiens skyld)

Historikk over datamaskinens utvikling.

Utstyrsløft i grunnopplæringa - hva med bruk/metodikk/kompetanse/utvikling?

Hva er viktig?
- Lærerkompetanse: Betydningen av den gode læreren; autoritet, se alle, faglig styrke. Deling avgjørende. Skolene paradoksalt nok minst dyktig til å være lærende organisasjoner.

- Tidlig innsats: mer til forebygging, mindre reparasjon. Ta tak tidlig! "Vi var der da det ikke skjedde", Natteravnene. Digital dannelse på alvor med en gang vesentlig.
VIKTIG! Nettet brukes som mottakere, ikke for deltakelse pr i dag. IKT skal integreres fullt ut i lærerutdanninga. Mer midler til etterutdanning. IKT mer inn i individvurdering - nasjonal prøve i digitale ferdigheter. NDLA relansert i juni. Delte oppfatninger om NDLA - viktig diskusjon. Men det off må være en aktør. Må være konkurranse på kvalitet på læremidlene.
NRKSkole - jussen på plass, mange klipp tilgjengeliggjøres nå - store muligheter!


- Skole for alle talenter: ble ikke utdypet separat

Digital dannelse mye større enn verktøyskompetanse, men bidrar til at nettet blir en arena for deltakelse, ikke envegskomm.

Nevner VG-historien: "Vil forby Facebook i skolen"

Oppsummerer: IKT = dannelse, ikke primært teknologi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar