onsdag 13. mai 2009

NKUL - Innledning

Rektor Digernes snakker om endringer som resultat av teknologiutvikling. Nevner #spørSolhjell. Snakker om egen praksis, blogg. Fører til krav om økt tilgjengelighet. Dagens ungdom har stor digital kompetanse. Ungdomskultur endres pga nye teknologier. Utfordring å ta inn over seg konsekvenser og utnytte det i utdanningsøyemed. Derfor fokus gjennom NKUL er viktig.
Om NTNUs tilnærming. ItsLearning - distribuering, bruker i økende grad streaming av undervisning (bygger opp under skippertak??, hvorfor gå på forelesningen real time?)
800 påmeldte, lærere, skoleledere, leverandører - en møteplass.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar