onsdag 13. mai 2009

NKUL - NDLA

Øyvind Høines om NDLA i ny ham

//ndla.no
//deling.fag.utdanning.no

offentlig eid
arena for frie digitale læremidler - for alle
arena for deltakelse, deling

Kongstanke:
gode, åpne digitale læremidler
elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Historikk

I dag: NDLA - et ambisiøst initiativ

Unikt i norsk og int. sammenheng
- skolenes eget prosjekt
- åpent og demokratiserende
- direkte innvirkning på læremidler
- innkjøp
- produksjon
- presentasjon
Vet ikke selv hvordan det ender.

Snakker om sammenhenger - ikke lenger bare teknologi, også pedagogikk og lærerkompetanse. Også: arkitektur, ledelse, organisering, økonomi, læremidler, delingskultur

Snakker om analoge strukturer i skolen, bl.a. boka-er den alltid god læring?
Er IKT et læremiddel eller en læringsressurs?

Digitale læringsressurser har vært vanskelig tilgjengelig - NDLA vil endre dette.

To lag: 1 Fagredaksjonelt(kvalitetssikret, kjøpt, tilpasset og/eller utviklet), 2 Delingsarena (i dynamisk utvikling)

Fagredaksjonen kjernen i NDLA - ulike roller:
- produsent
- innkjøper
- kvalitetssikrer
- hoggestabbe
- misjonær
= (viser bilde av supermann/supergirl)...

Hvordan jobber en fagredaksjon?
- flere veier til målet - ønske om valgfrihet

Hvem leverer innhold?
- ulike kilder forlag/mediehus til enkeltpersoner

Flere fag kommer - mange i Beta.

Også miniredaksjoner for å dekke opp flere fag.
Litt om brukerstatistikk.
Store fylkesvise forskjeller - mye sporadisk bruk.

Evalueringer av NDLA gjennomført og på gang.

(Endelig) nylansering av NDLA
- nytt design, ny teknisk løsning og nye fag

Går gjennom struktur og oppbygning.

Mål for NDLA fremover: yrkesretting.

Lag 2/deling: Del og Bruk har fått til mer
LongTail-kurve - få bidrar med mye
Hvordan komme videre?
- fjerne terskler

Hva med jussen?
særlig problematisk på elevbasis
- mindreåriges personvern (det meste er konfidensielt)
- mindreåriges opphavsrett (hvem eier hva? - uklart lovverk)
- foreldres rett til innsyn (ja og nei)
- organisatoriske problemstillinger
=> deling må skje utenfor skolen, på uorganiserte arenaer

Film fra Kongsberg vgs - brudd på opphavsrett - problematisk for læring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar