torsdag 14. mai 2009

NKUL - IKT i engelskundervisningen

S2A: IKT i engelskopplæringen

Minner om at overføringsverdien til andre språk er god.
KArin D Pettersen og Berit H Blå fra Fremmedspråksenteret
Innhold: Wikiprosjekt på 4. trinn (Hjortsberg skole), wiki på 9. trinn (Bardu u.skole), wiki fra lærerutdanningen (UIT)

Teorier om fremmedspråkslæring
- Det lingvistiske perspektivet (fokus på det systemiske)
- Det kognitive perspektivet
- Det sosiokulturelle perspektivet (interaksjon, kulturelt fokus)

Wiki som læringsverktøy
Mange spørsmål vedr. kultur for deling, vurdering etc.
- eleven ses på som en deltaker i et spr.fellesskap der han/hun drar nytte av sos. ressurser (medelever), materiell (PC, nettv erk, apps), semiotiske ressurser (bildeuttrykk etc) A shift from learning within minds to learning as a process between minds.
WIKI vs LMS
WIKI - en kontinuerlig prosess

Mål:
Vise hvordan IKT kan ivareta språklæring med vekt på de gr.leggende ferdighetene
- skrive
- kunne
- lese
- dig. verktøy

Hva er digital kompetanse? ITU (Digital skole hver dag): ferdigheter, kunnskaper, kreativitet, og holdninger.

Engelsk: redskapsfag og dannelsesfag

Saksing fra læreplanen - autentisk bruk: wiki mer autentisk enn andre tekster? større publikum.

Ser på hvordan digital kompetanse er gjennomgående i hele læreplanen (fra 2. årstrinn til vg1)

HVA ER
- effektiv bruk av dig. tekn.?
- kreativ bruk av digital teknologi?
- klok bruk av dig.teknologi?

Hvorfor bruker vi IKT? Gunstig?
Hva er målet? Hva skal læres?
Hvilket verktøy kann elevene håndtere?

Beskriver NML: mer bruk av ikt, men ikke nødvendigvis avansert.
Digital natives vs. digital immigrants.

Hjortsberg wiki (repr. ved søte 4.klassinger :-) http://hjortsberg.wikispaces.com
- Engelsk bilde/skrift/lyd-ordbok:Daily routines
- Diskusjonsforum på engelsk: weekly routines
- Hørespill på engelsk: little red ridinghood
Elevene gir uttrykk for at det var gøy å jobbe i wikien og med digitalee verktøy. Synes det er litt skummelt at alle kan se den, "men vi er jo anonyme, da". :-)

via @mortenoddvik: Multimediaopplsagsverk http://is.gd/zKIC Lærer tilrettelegger og redigerer, elever fyller med innhold, fokus på forståelse.

Bardu wiki
Gøy å jobbe med wiki
Felles wiki for skolens tre 9.klasser
utgangspunkt - to tema fra klassens periodeplan

Is reading good for you
- Arbeid med litterære begreper (literature)
Oppgave på wikien. beskrive et bilde - adjektiver til adjective banketter
- Digital bildefortelling (tolking av poptekst/dikt) (lyrics)
lagde intervjuer/television programmes (tekniske problemer)

PhotoStory i undervisninga:
- innføring: velge sang, så bilder som illustrerer (Flickr) [becvissthet om lisens?]
- likte kombinasjon mtl/skr. Trygt, godt å få redigere til det ble bra. Skapte bevissthet om uttale. Motiverende. Nytt, spennende. [hvor lenge er det det?] Skapte bevissthet om rettigheter.
Fint fremføringsverktøy - håper de kommer til å fortsette å bruke både wiki og PS3.


(9.klassingene er neimen ikke skvetne for å stå foran 100 lærere og snakke... takket være øving med PS?]

Snakker om samskriving (Ghost story) - tørre å miste kontrollen over eget produkt.

Bardu MAgazine
(via @mortenoddvik) elevene har fokus på innholdet fremfor teknologien. Det er læringsfremmende og skaper bevistgjøring rundt læring og samhandling
liker anonymiteten

Diskusjonforum - åpner for mer variert bruk av engelsk.

Viser fram verktøyene som er brukt i prosjekteene - alle gratis: PS, wikispaces, standard bildeprog, tux paint

Evaluering - spørreund. i Bardu:
utg.pkt i effektiov/kreativ/klok?
ped idè - bruke dig verktøy

likte det meste, glad i samskriving, ikke negative til publisering (men anonymt), brukt mye engelsk, men vet ikke om de har lært... [deltar de samme som ellers ville ha bidratt eller kommer nye til på banen?]

Litt reklame for Fremmedspråksenteret - materiell, nyhetsbrev - gratis.

Prosjekt: Digital storyline - UIT (Hilde Brox)
wiki og web 2.0 med engelskstud. i Tromsø
Storyline: temabasert rollespill, roller, utfordringer
Verktøy/platform: wikidot
Opprettet Fiktive personer - studentene fyller med innhold.
Lenkes videre ved at nye elemenert som omtales - får nye sider. Andre tar over (lockingfarts :-)
Omfattende samfunn med mye tekstproduskjon, overskuddsprosjekt - inpirerer til kreativitet
NB - dette er lærerstud som har valgt engelsk - overførbart til lavere nivå?
Litt mye tomgang nå - festlige eks på skriving, men lite substans.
OK: koblet seg opp mot en italiensk storyline
- sendte "bestilling" til den fiktive bedriften dotndot
Fikk tre serier med foreslag til reklamekampanjer for en fiktiv serie av toalettprodukter. Italienerne har virkelig tatt oppdraget på alvor - gjensidig inspirerende!
Måtte sette ord på visuelle virkemidler som ble brukt. Italienerne (17) har dårlig engelsk.
Vinnerforslag ble kåret via nettmøte. Alle bidrag ble kommentert live (alle var da "in character"). Inntil da trodde de italienske elevene at det var læreren som hadde funnet på det hele og at de norske ikke fantes :-)
Må da være morsomt å være lærer også når man kan holde på slik!
Sesjonen følges opp med verksted senere på dagen. Kanskje noen får skrevet derfra?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar