tirsdag 25. november 2014

VfL #3 - Mitt favoritt-nei

Beskrivelse:
Denne metoden har to hovedformål: å avdekke hva elevene kan og å understreke at det å gjøre feil er en nødvendig del av læring, og faktisk positivt i mange sammenhenger. Det passer godt å gjennomføre dette i starten av en økt, selv om det er mulig også i løpet av økta. Læreren gir elevene en oppgave på (den interaktive) tavla og en lapp hver. Oppgaven er gjerne knyttet til noe elevene skal kunne, og skal ikke ta mer enn maks noen få minutter å løse.
Lærerem samler inn elevenes svar og har klart noe elevene kan begynne med på egen hånd mens læreren raskt ser gjennom svarene og - og her ligger nøkkelen til navnet på metoden - plukker ut 2-3 svar som har interessante feil i seg, feil som er vanlige eller som avdekker en viktig misforståelse. Disse svarere løftes så fram i plenum som noe positivt alle kan lære av når læreren går gjennom dem sammen med klassen.
Det er kanskje enklest å tenke seg oppgaver innen fag som bruker løsningsalgoritmer (matte, kjemi osv), men det er fullt mulig å bruke den også i andre fag, bl.a.:

  • Oversettinger
  • Sette i rekkefølge
  • Definisjoner
  • Sekvenser

Jeg liker veldig godt at denne metoden oppmunterer til å prøve på ting en ikke kan, og at feil er noe positivt. I tillegg er det en flott måte å fange opp misforståelser på. I gjennomgangen understrekes det som er gjort rett i elevsvarene i tillegg til å peke på det som er blitt feil. Se videoen for detaljer om gjennomføringen.


Tidsbruk:
Forberedelse lærer: 5 min
Gjennomføring elever: 5 min
Etterarbeid lærer: 5 min + ca 10 min i plenum

Video:


Videre lesning:
http://www.rundesroom.com/2014/01/something-new-for-my-math-class.html

1 kommentar:

  1. Liker denne og skal prøve den for første gang i morgen under arbeid med subtraksjon av flersifrede tall.

    SvarSlett