fredag 9. mai 2014

Lærerhverdag #41: Tanker etter NKUL 14

Her er en liten oppsummering i 8 punkter av tanker jeg sitter igjen med umiddelbart etter NKUL 2014. Jeg anbefaler for øvrig alle å ta en kikk på noen av foredragene som ble streamet og etter hvert blir lagt ut på hjemmesidene til NKUL.  

     1.     Det nytter lite å snakke om god bruk av IKT uten samtidig å snakke om hva som er god undervisning.

2.     Implementeringen av IKT i skolen er avhengig av kunnskapsrike, IKT-kompetente skoleeiere og –ledere som gir tydelige, forskningsbaserte bestillinger/krav og økonomiske rammer som gjør det mulig å følge opp.

3.     Det må skje noe med læringskulturen i skolene (lærende organisasjon), og IKT i lærerutdanningen. Uten å knytte IKT til profesjonsforståelse, fagkompetanse og utviklingsarbeid, og jobbe systematisk med dette, vil det ta lang tid.

4.     Vi må få et avklart forhold til hva som er IKT sin egenverdi og hva som er merverdien. Altså: hvilken digital kompetanse skal skolen legge til rette for, og hvordan kan IKT bidra til at lærere og elever kan gjøre mer av det som gir læring (tilpassing/differensiering, vurdering for læring, data/kunnskap om elevenes læring).

5.     Det skjer mye spennende på mange områder: digitale verktøy tjenester blir stadig bedre og mange prisverdige(!) initiativ som for eksempel kidsakoder dukker opp. Det er likevel krevende å orientere seg i jungelen av muligheter.

6.     Det er nødvendig å se sammenhengen mellom flere av satsingene de siste årene. Satsing på IKT blir bare vellykket hvis det settes i sammenheng med vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter og klasseledelse.

7.     Det er veldig mange dyktige skoler, lærere og elever som driver med spennende prosjekter. Hvordan kan vi skille mellom prosjektene som er skalerbare og plattform-uavhengige, og dem som ikke kan flyttes ut av den lokale konteksten?

8.     Vi trenger mer forskning på hvordan IKT kan gi merverdi i læring, og gjøre mer av det som fungerer. Ikke alt blir bedre med strøm på. Omvendt undervisning ser veldig spennende ut, det samme gjør Khan Academy - gode eksempler på å utnytte teknologi til å ta noe som alt er bra og gjøre det bedre.


Takk for gode samtaler, inspirerende innlegg og nye bekjentskaper.

Kommentarer mottas med takk!

3 kommentarer:

 1. Når det gjeld IKT i undervisninga har vel forskinga til no funne svært liten meirverdi?

  SvarSlett
 2. Vel, jo. Det er gjort ganske mye forskning som viser merverdi eller merverdi når det gjøres rett. Noen eksempler:
  http://www.canterbury.ac.uk/education/protected/spss/docs/motivational-effect-ict-brief.pdf
  http://www.nyu.edu/classes/keefer/waoe/amins.pdf
  http://adno.no/index.php/adno/article/download/310/308
  http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/resources/impact_ict.pdf

  SvarSlett
 3. Hei! Jeg var på NKUL for tredje året på rad, og opplevde at det endelig hadde løsnet. At det vi hørte om i foredrag og samtaler handlet om læring, og ikke om dingser. Litt unyansert sagt, men likevel. Grunnen til at mange mener forskninga har funnet lite merverdi, tror jeg er at skolen har strevd med digitale tjenesters (!) funksjon. Jeg jobber på en skole som var tidlig ute med én til én, og hadde mangelfull helhetlig tenking rundt hva elevpc-ene skulle brukes til, annet enn som skriveverktøy. Jeg kommer til å bruke våren på å planlegge mer gjennomgripende bruk av nett og tjenester i mitt norskfag for neste skoleår, i alle fall.

  SvarSlett