tirsdag 12. juni 2012

Streikegevinst

Kort innlegg med et aldeles gratis forslag til kommunnen jeg bor i (Trondheim) og alle andre kommuner i samme situasjon.

Såvidt jeg har forstått, har mange av landets kommuner spart en hel del penger på streiken gjennom reduserte lønnsutgifter. I Trondheim har man sagt at disse pendene ikke skal gå ti lordinær drift, men settes på et fond.

Her er mitt forslag. De bortimot eneste som ble skadelidende pga streiken i skolene, var elevene og de av foreldrene som måtte ta ut ferie etc. eller betale folk for at ungene skulle tas vare på. Hva om skolene fikk disponere disse pengene enten direkte eller gjennom godkjenning, til engangstiltak som kommer elevene til gode - som kompenasjon for tapt undervisning (et annet spørsmål er om ikke kommunen er pliktig å erstatte tapte skoledager for å oppfylle årstimetallet, men det er en anne diskusjon).

Skolen skal ikke bruke dem til ordinær drift, men tiltak som:
- noen nettbrett som kan brukes i undervisningen
- en ekstra lesepedagog et par uker på høsten
- ekstra svømmeundervisning for dem som mistet det
- et midlertidig tiltak for enkeltelever som trenger det
- andre ting som vil være positivt for elevenes læring, men som det ikke er plass til på det ordinære budsjettet.

Hva om organisasjonene hadde blitt enige om det som en del av oppgjøret, så hadde det kanskje bidratt til at de fikk noe mer goodwill.

Som et lite apropos: hva med å streike for økt lærertetthet i småskolen, større tilskudd til nye skolebygg bedre arbeidsforhold for elevene eller noe annet som kunne bidratt til at hverdagen som lærer og elev ble bedre?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar