torsdag 14. juni 2012

Kommentarer til utkast til læreplanrevisjonen i norsk

Her er noen kommentarer til det første utkastet vi har fått se til revisjon av norsk. (Leif Harboe har allerede gjort noe lignende). Jeg går gjennom målene for vgs., selv om en generell kommentar er at det er for mange mål på hvert nivå.
Oversikten under er læreomanmålene for vg1-3 stilt ved siden av hverandre for å se på hvordan målene er lagt opp i et treårig løp:


https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AnEQotP_UhEfdFN3Vmw2eXRTelUxcWZoU1FDTERqTXc&single=true&gid=3&output=html


Tanker om dette:
1 Vg2 er fullstendig overfylt av mål med fire timer i uken, mens Vg3 knapt har mål igjen på 6 timer.
2. Sidemålet er antydet avsluttet etter vg2
3. Lesing er tatt inn i varmen og gitt status som delt hovedområde, men har knapt noen mål.
4. Det er bedre progresjon mellom årdene mår det gjelder kildebruk, argumentasjon og retorikk.
5. Noen mål er flyttet for å gi bedre logisk sammenheng.
6. Mål knyttet til egen- og hverandrevurdering er nesten borte
7. En rekke mål har tilsynelatende ingen naturlig forlengelse til andre år. Noen tema nevnes i vg1 og 3, men ikke 2. I hovedområdet Lesing og skriftlig kommunikasjon er det mål for kildebruk på vg1 og 3, men ikke 2. I hovedområdet er det også mål for kildebruk og -forståelse. Her er det mål hvert år, men målet for vg2 har bedre sammenheng med målene på 1 og 3 på lesing og skriftlig.
8. en del mål virker direkte feilplassert. På vg3 er det et mål som heter "lese eksperimenterende tekster og bruke dem som utgangspunkt for egen tekstproduksjon" under lesing og skriving. Under språk/kult/litt/ finner vi målet "lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster". På vg2 er målet "bruke kunnskap fra retorikken til å forklare argumentasjonen i sakprosatekster " plassert under språk/kultur/litteratur. På vg1 og 3 er tilsvarende mål under lesing/skriving.
9. Det er mer retorikk i den nye planen.
10. Sammensatte tekster-målene er delvis tatt opp i de andre områdene, men det er mindre tolkende bruk av digitale verktøy.
11. Lytting/muntlig etter vg3 har bare to mål - betyr det at muntligvurderingen etter vg3 i stor grad skal baseres på evnen til å sette sammen og fremføre et litterært program?
12. Det nye målet "vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier og formkrav" inviterer til økt bruk av prosessorientert skriving og/eller vurderingskriterier.
13. Rotet med modernistisk tradisjon og modernisme som separate mål er endret slik at litteratur på vg3 nå skal se på den realistiske og modernistiske tradisjonen som to separate mål.
14. Ingen forfatter- eller verk er skrevet inn i planen.
15. Grammatikk-/formverksbevissthet er skrevet inn i planen også på vg1 og 2, ikke bare vg3 som i dag.
16. Kravene til kildebruk og -bevissthet, samt kunnskapen om opphavsrett, er mye tydeligere.
17. Mange mål har fått en mye tydeligere ordlyd og flere har gått fra "drøft" etc. til "gjør rede for"


Forslag til dem som snekrer på dette:
1. sett opp målene ved siden av hverandre som i dokumentet over og sørg for at det er en naturlig progresjon gjennom vg1-3, og gjerne hele løpet.
2. Fortsett oppryddingen i ordlyden
3. Flere mål om lesestrategier
4. Formuler målene slik at formålet kommer fram: "sammenligne fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster og i myter og folkediktning for å kunne.../slik at..." Dette gjør det enklere for elevene å finne ut hva formålet er, og for lærere å lage vurderingsoppgaver.


5 kommentarer:

 1. Jeg kan ikke fri meg fra tanken om at dette er et hastverksarbeid. Det virker ikke spesielt gjennomarbeidet.

  SvarSlett
 2. Tenker det samme som Leif her over... Når man ikke klarer å se sammenhengen mellom vg1, 2 og 3, og når man ikke klarer å se på dette med innhold ift. timetall på vg2 og vg3, så har man gått glipp av noen av hovedutfordringene. Her trengs MER revisjon!

  SvarSlett
 3. Jeg er jo veldig glad i å lese, men må norsk være et klassisk litteraturfag i tre år? (Har norsk, spansk, tysk og litteraturvitenskap i fagkretsen - så jeg er i utgangspunktet en ivrig filolog og tekstviter :-) )

  SvarSlett
 4. Takk for innspill. Nå har jeg ikke sett på planen for hele løået fra 1. til vg3. men dette virker uferdig, ja. En utfordringn jeg ser for meg, er å lage en revisjon istedenfor en ny plan - jeg antar det er grenser for hvor store grep man kan gjøre, og da binder jo eksisterende plan en del. Det jeg håper de gjør i videre arbeid, er å sette opp planen slik jeg har gjort nå - årene ved siden av hverandre om mål innen samme tema ved siden av hverandre. Slik blir det tydelig progresjon innen mål for lesing, skriving, tekstarbeid, tolkning og analyse, argumentasjon, retorikk, sosiolingvistikk, litteratur osv. Opp til vg1 vil jeg også ha tydeligere vektlegging av funksjonelle aspekter og faktisk språkbruk.

  SvarSlett
 5. Enig i så godt som alle kommentarene dine, Bjørn Helge! Ikke minst liker jeg at du påpeker det faktum at Vg2 er totalt overlessa med læreplanmål.

  SvarSlett