tirsdag 17. april 2012

Vurdering for læring

Referat av foredrag med Gordon Stobart 17.4.2012

Referatet er en dump av twitter-meldingene jeg skrev under foredraget. I farten fant jeg ingen klup måte å snu kronologien på, så de står her fra nyest til eldst:-) Enjoy!


#vfl Wiliam: Pre-flight check-list - medelever sjekker det formelle før innlevering.

#vfl Stobart: Hvordan kan vi skape klasserom der læring er ufarlige, elevene tør å ta risiko og vurdering er informasjon?

#vfl Stobart: Kl.romsvurdering som > dyp læring: god info>diagnose, aktiv dialog, klare mål, feedback, egen/hverandr.vurd (selv-regulerte)

#vfl Stobart: Vfl-skolen: fokus på dyp læring, høye forventninger, høyt kognitivt press i kl.rommet, risk-taking.

#vfl Stobart Utvikling: hvordan deler vi? deling > diskusjon? Planlagt? Klare mål? På tvers av fag? Faglig påfyll? Lese forskning? Plan?

#vfl Stobart: Lærere er ofte ekspertlærere, elevene på begynnernivå: klarer vi å forstå hvor elevene er i læringen?

#vfl Stobart: Er lærere lærende? Lærer vi selv? Bruker vi den erfaringen i møtet med elevene? Forstår vi elevenes læring?

#vfl Stobart: Dyp fagkunnskap viktig, ikke for å forelese, men for å være trygg nok til å ta sjanser, utfordre og lede gode samtaler.

#vfl Stobart: Vi må oppfordre til "risk-taking" i klasserommet, ofte og reflektert, signal til elevene. Betyr ikke kaos. ‏ 

#vfl Wiliam: suksessfaktorer: 1: forståelse av vfl-prinsipper og praksiser. 2: Små skritt, støtte, oppfølging, forventninger, lokal forankr

#vfl Ayres+ 2004: Ekspertlærere: ikke eksamensdrevet. strukturert, lærerstyrt læring. klassediskusjon. helhet&kontekst. studenter>notater

#vfl Stobart: Fra "når du..." til "hva hvis...", mer autentiske, mindre forutsigbar spørsmål gir større fokus på oversikt og jevnt arbeid.

#vfl Stobart: Dyp læring er komplisert å vurdere rettferdig, forutsigbart og effektivt.

#vfl: Stobart: oppgavedesign - alltid en tradeoff. Flervalgsoppgaver i kreativ skriving er lettvint, men lite valid.http://pic.twitter.com/u4yFaMzQ

#vfl Stobart: Er elevene klare for eksamen eller for livslang læring? Tester eksamen/sluttvurdering det den skal?

#vfl Stobart: Eks.: tester matteoppgaven matte eller er teksten i oppgaven et hinder for elever til å vise kompetanse i matte?

#vfl: Oppfordrer den summative vurderingen til dyp læring eller innlæring av enkle mønster, reproduksjon og klipp&lim?

#vfl Stobart: God formativ vurdering skaper elever som er forberedt på summative vurderinger (eksamen). Summ vurd må få høyere reliabilitet.

#vfl Stobart: Medal and mission: Ros for god prestasjon, hovedoppdrag for videre læring.

#vfl Stobart: Det må være sammenheng mellom uttalt mål/kriterier og feedback.

#vfl Stobart: Ingen er utlært, de sterkeste elevene må få større utfordringer!

#vurdering Fang opp misforståelser tidlig, finn ut om elevene har forstått viktige begreper og strategier som er nødv, for videre læring.

#vfl Stobart: Feedback: spesifikk, klar, gir info om nye strategier - ikke svaret, utfordrer og krever respons, skaper selvregulering.

#vfl Stobart: Feedback bør fokusere på kompetanse og oppgave, ikke person.

#vfl Stobart: Kopiering kan være veien til suksess: hvordan lærer vi å spille et instrument? Det avgjørende er bevisstheten om læring.

#vfl Stobart: For mange kriterier/mye tekst blir uoversiktlig. Ikke for mange mål hver gang, ikke for detaljert beskrivelse.

#vfl Stobart: Ikke bare kriterier: sammenlign arbeider, diskuter kvalitet, modeller, skap forståelse av standarder.

#vfl Stobart: Viktig å vise kontekst, relevans, "det store bildet"

#vfl Vet vi at elevene er "koblet på" og ser sammenhengen bare fordi vi forteller dem den? Bruk mer tid på å finne ut om alle er med!

#vfl Stobart: Mål for timen: fra "hva skal vi gjøre" til "hva skal vi lære/kunne gjøre etterpå?"

#vfl Stobart: God klasseromsdialog avgjørende: Hattie 2012: lærer snakker ca 75% av tiden, 60% faktaspørsmål, 70% av svarene tar < 5 sek

#vurdering #vfl Viktig at vi vet så mye som mulig om hva som foregår i klasserommet for å kunne legge til rette for læring. GOD info avgj.

#vfl Stobart: Viktig å snakke om formativ BRUK av tester - tester i seg selv er ikke formative, hvordan vi bruker resultatene er avgjørende

#vfl Stobart: Viktig: 1 finne ut hvor elevene er, 2. tydelige mål og klar feedback, 3. aktiv og sosial læring gjennom egen- og hverandrevurd

#vfl Stobart: God læring skjer mellom komfortsonen og panikksonen.

#vfl Stobart: Du får det du ber om: ber du om overfladisk kunnskap, er det det du får. Ekspertlærere søker dyp kunnskap.

#vfl Stobart: Ekspertlærere: utfordr mål, binder sammen, tilpasser (bruker ulike strategier), vet hvilken læring som foregår og gir feedback

#vfl Stobart: Konsekvensa av forrige tweet: Bedre å beherske 70-80% av læremål enn å være usikker i alle? Utrygge gir opp, trygge bruker strateg

#vfl Stobart: Dyp forståelse gjør oss klare for å møte ukjente situasjoner

#vfl: Stobart: Fokus på å få bedre karakterer gir gjerne dårligere læring.

#vfl Stobart: Læring viktigst, vurdering et redskap.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar