torsdag 12. november 2009

Skolen i digital utvikling 09. dag 1

Lang dag, mye å tenke på. Noen hovedstikkord:

- Ny minister, mange poenger, men savnet sammenheng.
- Systematisk arbeid i kollektive prosesse avgjørende for fremgang og læring i organisasjonen.
- Etablerte sannheter om skole og læring må utfordres
- Det er viktig å etablere tydelige, kollektive mål og handlinger for å nå dem.
- Det må være risikovilje slik at nye preksiser kan prøves ut, men også viktig at det ikke bare er entusiastene som prøver ut.
- IKT er ingen enkel løsning, men et verktøy på lik linje med andre metoder og læremiddel.
- IKT setter nye krav til læreren, men kan være en stor ressurs hvis brukt rett
- For å lykkes må det være kraftig fokus på kompetanse for alle aktører.
- Elevene må med!
- Det må etableres gode, kollektive skolekulturer som bygger suksess gjennom mestring

2 kommentarer:

  1. Elevane må med: På kva? Lærarane si håplause nett- og databruk? Eg trur det ligg ei kjempeutfordring i å oppdatere kompetansen til mange lærarar.

    SvarSlett
  2. Mente med på å skape bedre prosesser :-) Og både elever og lærere trenger økt kompetanse.

    SvarSlett