fredag 13. november 2009

Skolen i digital utvikling 09, dag 2

Først: (nesten) fullt referat fra konferansen finner du her. Det er en pdf av fellesreferatet forfattet av flere med Etherpad. I tillegg er det mange gode kommentarer på twitter her. Det burde sikkert vært ryddet opp litt i det for å gjøre det mer leservennlig, men den jobber er like morsom som å rydde opp etter en fest.

Noen kulepunkt fra dag 2:
  • Det finnes mange flinke elever - på konferansen så/hørte vi flere. Veldig bra, men en spør seg hvor representative de er.
  • Til tross for at det ikke alltid virker sånn, er vi tross alt ikke kommet så galt av gårde i Norge sammenlignet med mange land.
  • The art of listening, learning and sharing er kjernen i web 2.0 - mange muligheter hvis man vil se dem.
  • Ledelsen avgjørende for endring: (konkrete mål, handling, oppfølging, evaluering/læring).
  • Prosjektarbeid krevende, forutsetter tydelig ledelse og å ta elvene på alvor 
  • Feil oftere for å lykkes raskere
  • Alt elevene er interessert i kan brukes for å skape relevans.

Noen ytteligere refleksjoner.
Visjonene kræsjer ofte med skolehverdagen. Med tidspress, dokumentasjons og vurderingskrav etc føles digitale løft kanskje for tunge. Konkret. Målrettet. Lsve skuldre. Tett veiledning.

Mangel på kaosstrategier. Det vi har gjort før er kjent, og man vet hva man skal gjø-re hvis noe ikke stemmer. Feilkildene i digitale opplegg er ofte ukjente og løsningene ikke like automatisert. Det gjør det sårbart. Infrastruktur må strømlinjeformes og kompetanse må opp.

Og litt til som jeg kommer tilbake til :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar