tirsdag 28. april 2015

Lærerhverdag #52: Fraværsgrense?

Hvilke konsekvenser kan en fraværsgrense få? Her er noen forslag:


 • Elever som tidligere ikke har møtt opp fordi det ikke har vært noen fraværsgrense, kan føle seg presset til å komme, i alle fall hvis grensa gjelder alt fravær. 
 • Elever som tidligere ikke har møtt opp fordi de har hatt ulike typer problemer, og trenger kortere eller lengre perioder borte fra skolen, vil få et langt mindre handlingsrom.
 • Elever som er småsyke og som egentlig burde vært borte fra skolen, kan føle seg presset til å komme.
 • Elever som når fraværsgrensa tidlig i året, har ikke lenger noe incitament til å komme.
 • Presset på kontaktlærere om å sette karakterer på sviktende grunnlag (uten at jeg helt ser det problemet hvis en setter opp, informerer om og følger opp en plan for sluttvurdering) kan bli erstattet av et press om å ikke sette/stryke fravær. Hvis de ti (?) prosentene plasseres på mange vurderingssituasjoner ser jeg f.ø. ikke helt at grunnlaget for sluttvurdering blir særlig mindre sviktende eller problematisk.
 • Elever som tidligere har hatt lavt fravær, kan se på fraværsgrensa som en mulighetgrense (jf. mange voksnes bruk av egenmeldingsdager, "tredagers")
 • En fraværsgrense kan bli en sovepute for skoler med oppfølging som allerede ikke er god nok.
 • Friskoler har allerede fraværsgrenser med diverser unntak (sykdom etc). Hvis målet er mindre arbeid med dokumentasjon i offentlige skoler, er ikke fraværsgrenser veien å gå.
 • Risikoen for store lokale forskjeller er betydelig. For å omgå de negative konsekvensene av en grense, vil det bli mange lokale og individuelle løsninger.
 • Rent anekdotisk: jeg er alltid skeptisk til studier med oppmøtekrav i %. Det er sjelden de beste kursene.

  Poenget er: 
 • en strengt praktisert fraværsgrense med få/ingen unntak, vil sannsynligvis få mange negative konsekvenser for elever en ikke egentlig mente å "ramme" med grensen.
 • en mykt praktisert fraværsgrense med unntak for alt fravær som har gode grunner, slik at en bare tar skulk, vil gi store mengder papirarbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar