fredag 2. desember 2011

Lærerhverdag #27 - studieprogram og engelsk

Dette innlegget handler kanskje ikke så mye om  lærerhverdagen, men det påvirker i allefall skolen,  hvilke valg elevene gjør og hva slags kompetanse mange elever sitter igjen med.

Utgangspunktet for innlegget er følgende:

1. Svært mange elever som avslutter den obligatoriske engelskundervisningen etter Vg1 har på langt nær gode nok ferdigheter i språket til å kunne bruke det effektivt i studier/arbeidsliv.

2. Elever som velger full realfagsfordypning på vg2 og 3, har sjelden plass til også å ta 5-timersfaget Internasjonal engelsk. Dermed får mange elever med god realfagskompetanse dårlige kunnskaper og ferdigheter i engelsk - og det er kanskje fremfor alt innen realfagene at mange vil kunne havne på utdanninger eller arbeidsplasser der engelsk er undervisnings-/arbeidsspråk.

Det jeg ønsker, og tror ville være lett å få til, er en tretimersmodul i "realfagsengelsk" som ligger parallelt med f.eks. Teknologi. og forskningslære. Da kan elevene velge full fordypning i realfag og likevel ha plass til engelsk - og et engelskfag som er tilpasset deres fag for øvrig.

Målene i faget kan f.eks være:
- vitenskapelig formidling
- presentasjon
- lese og forstå vitenskapelige tekster
- kildebruk innen realfagene
- relevant ordforråd

Dette burde være en enkel sak å få til, og jeg tror mange elever (og deres fremtidige arbeidsgivere) ville satt stor pris på muligheten for å kunne velge en slik løsning. I et stadig mer internasjonalisert samfunn og arbeidsliv er det lite tilfredsstillende at det  ikke tilrettelegges for språkferdigheter i større grad.

2 kommentarer:

  1. Vi har diskutert en 'teknisk engelsk'-modul her på bruket også, men det henger fortsatt litt i lufta og det later ikke til å være plass slik tilbudet er lagt opp nå.

    Takk for innspill til faglig mål for en slikt fag.

    SvarSlett
  2. Språkkompetanse i engelsk og fremmedspråk blir dårligere. Ensidig realfagsatsning er ikke bra og nå begynner konsekvensene å komme. Vanskelig å si hva som skal gjøres, men ensidig språksatsning er heller ikke lurt.

    SvarSlett