torsdag 13. januar 2011

Lærerhverdag #12 - Faste plasser

Plasseringen av elevene i klasserommet dukker alltid opp som et tema når en jobber med organisering av undervisningen og forebygging av/arbeid med uro og annen "problemadferd". Løsningen var alltid i min tid på skolen (og, tror jeg, som regel fortsatt) å lage klassekart og gi elevene faste plasser. Fordelene skal være å skille elever som ikke fungerer godt sammen og (forhåpentligvis) skape konstellasjoner av elever som jobber godt sammen. I tillegg fjerner man kanskje den sosiale posisjoneringen som fri plassering medfører. Dette systemet har av og til blitt kritisert for å "bruke" snille, pliktoppfyllende elever som "dempere" på dem som er mer urolige.

Jeg har i år prøvd ut en annen strategi, som jeg synes har fungert godt. I tillegg til at jeg har prøvd å unngå å sitte i "buss" mer enn helt nødvendig, og heller legge til rette for arbeidsmetoder som krever ulike sitteløsninger, har jeg prøvd å få elevene til å sitte med ulike medelever hver gang. Det gjør jeg ved
a) plassere elevene på grupper/i par etc
b) gi ulike plasser et nummer og så be dem sette seg alfabetisk, etter fødselsdato, etter høyde osv)
c) gi elevene lapper med (faglige) spørsmål (halvparten) og svar (den andre halvparten) og be dem finne sammen slik at de danner rett spm og svar
d) andre varisjoner

Dette gir elevene trening i organisering, gjør at de må snakke sammen og løse problemer, snakke med flere medelever enn de ellers ville, samarbeide med mange ulike i klassen, og forhåpentligvis blir tryggere på flere av medelevene.

Verd å prøve ut? Andre som har erfaringer med dette?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar