søndag 11. januar 2009

Man, interrupted!

Ja, du verden. Innleggshistorikken viser jo gode forsetter, men lite handling. Heldigvis har jeg praktisert mer enn ejg har preket - og det skal visst være bra. En liten oppsummering:
- har gjennomført prosjekt i 2. klasse norsk der PhotoStory var et av flere mulige presentasjonsmeider. Ellers brukte noen Powerpoint, noen blogg og noen lagde webside. Stor kreativitet. PhotoStory har uten tvil det største potensialet for å skape de sterkeste presentasjonene og vil bli brukt igjen senere.
- blogging i klassen er i sin spede begynnelse, alle elevene har nå opprettet en blogg, og den vil vi bruke helevårhalvåret - i første omgang. Hvis det er vellykket, vil jeg sette i gang 1- klassen jeg har i år allerede fra høsten. Jeg har store forhåpninger til at dette kan bliet nyttig supplement - ikke minst for å nå fram til en del av dem som ikke setter skriving høyest.
- jeg har begynt å bruke yackpack i en 2. klasse engelsk, men det er foreløpig belemret med en del tekniske bugs. Det er synd hvis vi ikke får mer fart på oppkobling og innlesning av meldinger, for pr. nå er det ikke bra nok til å bruke. Jeg sier synd, for det er i sine beste stunder et utmerket verkøy. Jeg må se meg om etter noe lignende hvis det ikke fungerer.

arbeidsplassen min, KVT, skal vi denne våre sette fokus på dette med digitale verktøy. Målet er å finne den rette balansen mellom å se på data i klasserommet som et potensielt problem og å se på det som det eneste saliggjørende. Med god PC-dekning, nyttige verktøy og stadige drypp av kursing i nye applikasjoner, har jeg stor tro på at vi kan komme dit.

Det er uhyre inspirerende å følge med på andre læreres gode blogger om dette emnet, og det er inspirerende å se så mange som arbeider etter "delingsmodellen". Ikke alle trenger å finne opp hjulet hele tiden - i alle fall ikke det samme hjulet. I en arbeidsdag som for de fleste som arbeider med disse tingene, neppe preges av utpreget lediggang, tror jeg den riktige vegen å gå er å automatisere eller sambruke en del ting. Vi er alle gode til noe, og de fleste kan styre entusiasmen for andre. Hva er vel da bedre enn å hjelpe hverandre ved å legge ut opplegg, presentasjoner osv. til glede for andre lærere.

Planen er å jobbe enda mer intensivt med utprøving (gjerne i dokumentert form) av verktøy og produksjon av faglig materiale som kan være til nytte for flere enn meg. Så får vi de om tiden strekker til...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar