tirsdag 5. august 2008

IKT, ja. Web 2.0. Twitter, PhotoStory, blogging, delicious. Det å skulle orientere seg i det nye digitale landskapet er ikke uten videre enkelt. Trøsten er at heller ikke de fleste elebene er durkdrevne når det gjelder dette. Vi liker å tro at de kan alt, men erfaring tilsier at de kan mye om litt. Faktisk er det slik at behovet for opplæring og oppfølging underveis ikke må undervurderes.

Foran neste skoleår har jeg ambisjoner om å gjøre ganske radikal endringer i måten jeg underviser på. Nei, selvfølgelig skal ikke alle gamle koster kastes, men det å ta spranget ut i digitale læringsarenaer føles litt revolusjonerende. Heldigvis finnes det flere suksesshistorier og andre lærere deler villig sine erfaringer og opplegg (se f.eks. under godbiter i høyre marg).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar