fredag 11. mars 2011

Lærerhverdag #17 - fravær

"Empty chair", Melinda Taber: CC: BY-NC-CA
Vi nærmer oss vårens vakreste eventyr i videregående, nemlig elevtelling og fraværsoversikt. De siste årene har særlig fraværsdelen av forskriften vært utsatt for en rekke endringer, presiseringer og justeringer. Det har vært mye støy, og systemet for føring virker unødig komplisert - en tidstyv. Lærere og kontaktlærere skal skille mellom tellende og ikke-tellende, egenmeldt, ugyldig og gyldig fravær. Elever over og under 18 år har ulike regler. Legeerklæringer er i praksis uangripelige, selv om de ofte er dårlige. Dette oppleves som delvis urettferdig, som et tidstyv og som en unødvendig forstyrrende faktor i skolehverdagen. Det er mulig at det er ekstra mye styr på friskoler, ettersom det får økonomiske konsekvenser for oss hvis elever får for høyt fravær.

Jeg ønsker meg et langt enklere system:

Fravær er fravær, uansett årsak - om det er kjøreopplæring, omgangssyke, kronisk sykdom, utenlandsreise, politiske oppgaver eller noe annet, er i utgangspunktet lite interessant. Fraværsregistreringen handler om å synliggjøre tilstedeværelse ved timeplanfestet undervisning. Den måler ikke faglig måloppnåelse (det er fullt mulig å får gode karakterer ved å sitte hjemme og  jobbe). For arbeidsgivere er den et signal om hvilken grad av oppfølging av obligatorisk oppmøte en kan forvente.

Hva om vi i skolen kan få registrere fravær uten å måtte bruke mye energi på dokumentasjon og klassifisering. Vi skal selvsagt følge opp elever med begynnende/høyt fravær, men la alt stå på vitnemålet. Eleven kan selv legge ved dokumentasjon på fraværet når hun/han skal søke seg videre, og da kan den som skal vurdere søknaden selv vurdere om dokumentasjonen/årsaken til fraværet er tilfredsstillende.

Oppfølging av fravær i et komplisert regelverk er en tidstyv av dimensjoner uten at jeg klarer å se at utbyttet står i forhold til tiden brukt på det. Fravær på vitnemålet er en indikasjon på evne/mulighet til tilstedeværelse. Ordenskarakteren bør speile evnen til å gi beskjed om planlagt fravær og sykefravær på en rimelig måte (normalt senest samme dag, helst før undervisningsdagen starter - slik er det også i arbeidslivet). Fagkarakterene speiler faglig måloppnåelse.

Dagens regelverk er komplisert med mange unntak, grensetilfeller og mye lokal vurdering. Det virker lite hensiktsmessig. Ja, skoler må følge opp og sørge for å holde fraværet nede, men dagens fraværsforskrifter er ikke nødvendigvis den beste måten å gjøre det på.

4 kommentarer:

 1. For en faglærer er det omtrent så enkelt som du skisserer: er ikke eleven tilstede i timen får eleven fravær i faget. Men gitt visse grunner er dette fraværet ikke tellende på vitnemålet. Det er likevel fravær i faget. Reglene for ikke tellende fravær er relativt enkle: helsebehandling (lege, tannlege, PPT osv), oppkjøring til sertifikat for bil, deltakelse i kultur/idrettsarrangement på nasjonalt nivå, pluss noen sære tilfeller til.
  Gyldig/ugyldig fravær er det ikke noe som heter (lenger).
  Kontaktlærer må i tillegg føre heldagsfravær for sine kontaktelever, og i forhold til vitnemål blir da timefravær slike dager satt til null, men de blir stående i skolearena i faget (dersom faglærere har skjønt at de må føre fravær i faget uansett).

  SvarSlett
 2. Takk for kommentar. Gyldig/ugyldig er muligens bare relevant på friskoler - her handler det om fravær som gjelder økonomisk tilskudd for elever. Det er med andre ord snakk om to "lag" fraværsføring - et som gjelder vitnemålet (tellende/ikke-tellende) og et som gjelder økonomi. De offentlige skolene mister ikke tilskudd for eleven ved for høyt fravær, men det gjør de private. Det er dette som kompliserer saken.
  Jeg tar som sagt høyde for at dette er greiere ved offentlige skoler, men for de private skolene er dette temmelig (og unødvendig) komplisert.

  SvarSlett
 3. Dette bruker vi lite tid på på min skole, fraværet legges inn i skolearena. Ikke meldt fravær regnes som ugyldig og kan føre til nedsatt ordenskarakter hvis det får et visst omfang. Misunner dere ikke tellejobben (har forøvrig noen år som lærer på friskole bak meg)

  SvarSlett
 4. Takk for kommentar, Leif. Jeg ser at dette er et område der det er en del forskjeller mellom private og offentlige skoler, og det er til tider litt problematisk for oss. Reglene er som du kjenner til, temmlig innfløkte og gir oss et betydelig merarbeid. Når reglene i tillegg endres et par ganger i året, blir det mye å holde styr på, unødig mye, vil jeg hevde.

  SvarSlett