mandag 7. februar 2011

Lærerhverdag #15 - lærerutdanningen.

Jeg skal nå på påta meg å skissere hvordan lærerutdanningen bør se ut. Bakgrunnen for dette er følgende:

Skolen må endres. I dag sviktes for mange barn av skolen, og enda flere kommer ikke i nærheten av sitt fulle potensial. Hvis man virkelig vil oppnå endring i overskuelig framtid, må man vise det tydeligere i lærerutdanningen. De som skal bli lærere har 10.000 timer egenerfaring med undervisning i ryggmargen. Å bli fortalt at man skal gjøre ting annerledes hjelper ikke - det må bankes inn, vises fram, oppleves.

Når jeg snakker med lærere og lærerstudenter i dag er det forsvinnende få som kan fortelle at de hadde glede/nytte av pedagogikken - den opplevdes virkelighetsfjern og lite relevant. Mange rapporterer at et minimum av pensum ble lest. Lærerstudenter sier at de har hatt lite nytte av det de har jobbet med i studiene og at det i liten grad har forberedt dem på de reelle utfordringene i hverdagen. Dermed blir praksis den viktigste faktoren som former nye lærere - og praksis vil ofte være basert på tradisjonell undervisning.


Selvsagt er det en del variasjoner mellom studiesteder og forelesere, men jeg opplever det totale bildet som beskrevet over. Det jeg mener vi må få til i steden er følgende:


1. Gjør vurdering for læring/formativ vurdering til kjernen av studiet. Det aller meste kan knyttes opp mot det; planlegging, vurdering, klasseledelse, kontakt-/fagsamtaler, arbeid med klassemiljø osv. Møt studentene fra dag en med tydelige mål og kriterier, undervisning som modellerer ønsket adferd og gode arbeidsformer osv. Vis hvordan det er mulig å praktisere gode læringsprosesser i større grupper og la dem erfare hvordan det virker.


2. Gjør IKT integrert i studiet hele vegen. Vis hvordan PCer kan brukes hensiktsmessig i klasserommet og hvordan klasseledelse gjør det mulig å håndtere et rom fullt av PCer. Synliggjør hvordan IKT kan bidra til effektivisering, differensiering og tilpassing, men også hvordan det kan være en distraksjon.

3. Utfordre tradisjonelle ideer om undervisning så tidlig som mulig; bruk av lekser, klasseledelse, pultplassering, vurdering og så videre

4. Vis, ikke si. Det er mange plenumsforedrag om hvor viktig det er å unngå plenumsforedrag og teksttunge powerpointer om at man må unngå teksttunge powerpointer. Pedagogisk teori må knyttes direkte til klasseromspraksis. Hvis ikke fagpedagogene kan vise studentene at tungt teoristoff kan presenteres på en motiverende og didaktisk interessant måte, er vel ikke sjansene all verdens store for at studentene i sin tur vil ha gode forutsetninger for å klare det.


5. Få skolen inn i utdanningen. Vis videoer fra klasserommet og diskuter praksis/løsninger. Bruk case. La dyktige pedagoger som jobber i skolen på den måten man ønsker, komme og fortelle om sin praksis. Diskuter de stude diskusjonstemaene i skolen. Forbered studentene på arbeidshverdagen ved å fokusere på de konkrete utfordringene der og hvordan de kan håndteres. Vis konkret hvordan teorier og metoder kan være verdifullt i læringsarbeidet.Jeg blir glad for korreksjoner, innspill og eventuell støtte! Si hva du mener i kommentarfeltet!

20 kommentarer:

 1. Bjrøn Helge for president!

  Forslag til punkt seks:
  Praksisbesøk! La lærarutdannarane vêr med ut i praksis, la dei visa framragande undervising i klasserommet for lærarstudentane. La dei visa teorien i praksis i praksis!
  Gjennom PLUTO-prosjektet fekk me deler av dette, lærarane åre var med oss i praksis på obeservasjon, planlegging og så vidare. Ikkje heile tida, men av og til. Praksislærarane våre hadde og førelesingar på lærarskulen for oss.
  På denne måten sikrar ein at lærarutdannarane faktisk veit kva som skjer i klasserommet og at praksislærarar og lærarutdannarar får utveksla tankar, idear og metodar.

  SvarSlett
 2. Skal ikke bidra med korreksjoner. Men når opprøret starter følger jeg generalen :-)

  SvarSlett
 3. Takk for støtte til alle så langt! Noe i retning av deler av Guttorms punkt seks var på blokka, men jeg klarte ikke å formulere det godt nok - din ordlyd er både god og erfaringsbasert, så jeg tar den gjerne med! Det er en naturlig forlengelse av punkt 5.

  Noe opprør vet jeg ikke om dette er, men jeg er lettere opprørt over deler av egen erfaring. Endring skjer ikke av seg selv...

  SvarSlett
 4. Jeg er veldig enig i det du skriver. Blir det slik kunne jeg godt tenkt meg PPU på nytt! Jeg hører inn i den gruppen du beskrev øverst, som fant PPU virkelighetsfjernt og lite relevant.

  SvarSlett
 5. Jeg er lærerutdanner. Og ser meg selv som velsignet som har studenter som deg, Bjørn Helge. Takk for at du bruker av din egen tid for å komme med konstruktiv og poengtert kritikk. Endring skjer ofte langsomt, men jeg lover at jeg skal bidra til å gjøre PPU mer relevant, interessant og virkelighetsnært.

  SvarSlett
 6. La meg si det sånn: Om du får til dette, er det i alle fall en revolusjon...

  SvarSlett
 7. Snakk om å treffe spikeren på hodet !! Yes:-)

  SvarSlett
 8. Og få for all del inn det praktiske inn i grunnskulen. 50-50, spør du meg. Opplev for ofte at for mange elevar fell gjennom ein altfor teoretisk skule.

  SvarSlett
 9. @lypsyl takk for tilbakemelding! Jeg tror ikke du er alene...

  @Henning Har ikke tenkt å la det ligge, i alle fall.

  @Susanmc Takk :-)

  @Kjell Rune Helt enig! Dette henger sammen med vurdering for læring og variasjon i undervisningen.

  SvarSlett
 10. @ henning f: takk for hyggelig tilbakemelding, og jeg iler til med å si at jeg jo oppfatter din tilnærming som fruktbar - noe jeg regner med du er klar over. Jeg er også nysgjerrig på hva som er beste veg til å kunne påvirke dette reellt.

  SvarSlett
 11. Et spørsmål: Hvilke evalueringsformer brukes i dag i slutten av pedagogikkutdanningen?

  SvarSlett
 12. La meg skryte av lærerutdanninga på HiO. Selv om pedforelesningene der godt kan gjøres noe med, så gjør de mye av det du snakker om. Spesielt naturfagseksjonen. De var skarpe på punkt 2 og 4. Det var en fryd å studere naturfag der. Klare krav til alle innleveringer og presentasjoner. Inkludert IKT-krav. Undervisningen var rettet mot praksis hele tiden. Det har jeg hatt nytte av i alle fag, ikke bare naturfag.

  SvarSlett
 13. Så bra! Det er godt å høre! Jeg tok i innlegget mitt høyde for lokale variasjoner, men kan godt gjøre det igjen. All ære til alle lærerutdannerne som gjør en flott jobb! Mine innsigelser handler mer om det systemiske og tradisjonene enn om menneskene. La meg også understreke at jeg skiller mellom pedagogikken og didaktikken - den siste er ofte mer praksisnær, som seg hør og bør - og jeg har inntrykk av at mange opplever at den gir og ga verdifullt utbytte.

  Det er bakgrunnsstoffet (pedagogikken) jeg vil gjøre noe med, læreplanteori, læringsteori, vurderingsteori osv. Innvendingen er at de store, krevende og høyst reelle diskusjonene og utfordringene i skolehverdagen ikke adresseres godt nok.

  SvarSlett
 14. @Martin Ser jeg har glemt å svar deg - beklager. Her er det stor variasjon, men ulike former for mappevurdering er etter hvert ganske utbredt. Individuelle og gruppeinnleveringer, prøver/eksamener og muntlige vurderinger er også hyppig brukt. Jeg opplever ikke at variasjonen i vurderingsformer er problematiske, men heller innhold/gjennomføring. Pugg og reproduser-prøver uten hjelpemidler og uklare gruppeoppgaver er for eksempel lite verdifullt. I tillegg stusser jeg som nevnt over at lærerutd. fortsatt opererer med pensum, ikke mål. Målet for en lærer bør vel være noen kvalitative beskrivelser av god praksis, ikke kjennskap til et pensum.

  SvarSlett
 15. Mange gode poeng i dette, ja! Selv har jeg PPU fra HINT, og var strålende fornøyd med den biten av utdanningen min. Der var det mer vekt på den praktiske didaktdiske biten enn det fokuset på gamle pedagogiske teorier som jeg fikk med meg i pedagogikkstudiet på universitetet. Jeg tror vurderingen i skolen er i en høyst nødvendig og fruktbar endringsprosess. Mye praksis er i ferd med å snu rundt om på norske skoler, i varierende tempo. Jeg tror og håper at lærerutdanningen kommer sterkere på banen etter hvert. Som student på NTNU- fagdidaktisk komponent på nordisk ser jeg at i allefall deler av lærerutdanningen er i ferd med å snu seg i den retningen du peker. Får håpe det er til inspirasjon også for lærerskolene rundt om i landet.

  SvarSlett
 16. Jeg kunne ikke vært mer enig - har nettopp "kasta bort" et år på PPU-studiet. Joda, noe har jeg lært - men med tanke på at jeg har studert mot å bli lærer i et år føler jeg ikke at læringsutbyttet er halvparten så stort som det burde være. Jeg vet fortsatt ikke hvordan man skriver en IOP f.eks (og heller ikke hvem som skal ha IOP-er). Praksis er et gyldent unntak fra det meningsløse, men når det kun er vi studentene som opplever dette blir det store dalfører som vi må prøve å bygge bro over selv - uten å få hjelp hverken fra veileder eller fagpedagog.

  SvarSlett
 17. @hillevi enig i at endring i vurderingskultur er viktig og positiv. Håper på ev god revisjon av forskriftsteksten, for den er ikke god nok i dag - i praksis nesten umulig å følge opp.

  @lady I synd at du har fått den erfaringen, og du er altså ikke alene. Håper på endring, men tror ikke det går fort.

  SvarSlett
 18. Jeg må nok bare istemme @lady 1 - men nå skal det sies at jeg tok PPU i steinalderen (på 90-tallet). Uansett er det synd at jeg etter å ha tatt den av staten tvungne utdanning for å bli lektor, i så liten grad faktisk ble kvalifisert for den jobben jeg faktisk skulle gjøre i skolen.

  SvarSlett