fredag 25. juni 2010

Eksamen/sensur

I etterkant av årest skriftlige eksamen med påfølgende sensur, har jeg lyst til å kommentere en del forhold - og tilby noen forslag - helt gratis:-)

1 Oppgavene elevene får er i mange tilfeller ikke tydelige nok. Det er et tankekors når man i sensoveiledningen stiller krav til besvarelsen som ikke fremgår entydig fra oppgaveteksten (mer om dette her). At elever som leverer gode besvarelser får 2 eller endog stryker på grunn av at de ikke har forstått hva de som har laget oppgavene er ute etter, er lite rimelig.

Åpne formuleringer av typen "ta utgangspunkt i" er i utgangspunktet svært åpne, men kravet som stilles i etterkant er gjerne mer konkret. Enten må man godta alle rimelige tolkninger, eller så må man bli tydeligere.

Burde ikke elevene egentlig få (deler av) sensorveiledningen? Der står de reelle vurderingskriteriene, det de skal måles etter.

2 Besvarelsene som sensorene får, er merket med skolens navn. Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig, og det skaper uheldige muligheter:

Case 1: En av mine slektninger går på en skole som jeg har fått i oppgave å sensurere.


Case 2: En lokal konkurrerende skole ligger i bunken min.


Case 3: En skole der faglæreren er en god venn av meg, ligger i bunken min.

Her finnes det flere muligheter, og samtlige ville vært unngått hvis skolene ble anonymisert vha et nummer. Ettersom en funksjonene til sentralt gitt skriftlig eksamen er å være en nøytral vurdering av sluttkompetanse, burde en gjøre så mye som mulig for å unngå nettopp det. Selvfølgelig kan en si at dette må vi stole på at sensorene forholder seg profesjonelt til, men det virker unødvendig å ha muligheten en gang.

3 PAS var latterlig tregt i år. Det burde være unødvendig. Selv om mange skal inn i samme system på kort tid, burde det være mulig å få på plass et system som ikke kollapset på sensurdagen. Jeg regner med at noen er på den saken.

4 Betal bedre. En såpass stor ekstrajobb midt oppe i muntligperioden, karaktersetting osv er krevende. Det går også med to døgn til sensorskolering og fellessensur (=6 timer for- og etterarbeid???).

3 kommentarer:

 1. Angående det å gi elever sensorveiledningen så er jeg helt enig. Selv om jeg har andre fag. Jeg ga mine elever vurderings-/sensorveiledning fra skriftlig eksamen i kjemi2 før heldagsprøven, og minnet dem igjen på den før eksamenstrekket - at dette var noe det var smart å lese gjennom. De samme kriteriene gjelder jo også i stor grad muntlig, og jeg ba dem se over det da også. Uten at det egentlig hjalp, men det var nok helst fordi de prioriterte litt feil.
  Jeg har aldri skjønt hvorfor det er så mye som skal være hemmelig i skolen. Hvordan forventer vi at elevene skal bli gode hvis vi ikke forteller dem hvordan de skal måles?

  SvarSlett
 2. Enig i det som skrives her. Jeg synes i tillegg at det er ikke er nødvendig for klagenemnda å vite hvilken karakter eleven har fått i utgangspunktet. Her kan man ta en helt ny vurdering, og så sjekke om den har betydelig avvik fra (urimelig stort) det som den opprinnelige karakteren. Her gjelder det samme som ved sensur - i størst mulig grad legge til rette for en nøytral vurdering.

  SvarSlett
 3. @Frøydis Ja, ikke sant. Det er jo dette budskapet som understrekes gjennom vurderingsforskrifter etc., så det virker noe pussig at det skal være annerledes på eksamen. Riktignok får elevene en viss veiledning først i heftet, men det er såpass generelt at det hjelper lite mot feiltolking av oppgavens intensjon.

  @knut ståle
  visste jeg hadde glemt noe :-) Helt enig i dette punktet. Jeg er enig i prinisppet om at det ikke skal være noen ny vurdering som automatisk opphever dan gamle, for det ville kunne utløse et skred av klagesaker. Imidlertid ser jeg lite som skulle tilsi at klagesensorene trenger å vite karakteren.

  SvarSlett